Dienstverlening

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en goed onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

Betrouwbaarheid financiële gegevens

In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.

Accountantscontroles

In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.