Klachtenregistratie

NBC Audit Services B.V. heeft een persoonlijke benadering en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onder kwaliteit verstaan wij uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook kwaliteit van andere aspecten van onze dienstverlening. Alhoewel wij voortdurend blijven werken aan het verbeteren van onze kwaliteit kunnen wij uiteraard niet voorkomen, dat er wel eens iets niet in de samenwerking of dienstverlening verloopt zoals u wenst. Wij willen dat dan graag van u horen. Over het algemeen biedt een goed gesprek daarover al vaak een oplossing. Daarom stellen we het op prijs als u contact met ons opneemt om u klacht kenbaar te maken. Mocht dit zich voordoen dan is uiteraard de betreffende relatiebeheerder daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Maar mocht u niet tevreden zijn met de wijze waarop uw relatiebeheerder dit oppakt, dan wel dat u uw melding niet aan diegene wenst te doen, dan kunt uw zich wenden tot de compliance officer van ons kantoor de heer W.J.T. (Winfried) Jonk of diens plaatsvervanger de heer C.N.F.M. (Kees) de Boer..

U kunt dit doen door een brief te sturen aan:

NBC Audit Services BV
t.a.v. de heer W.J.T. (Winfried) Jonk
Julianaweg 190 A
1131 DL VOLENDAM

Of via email uw bericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gelieve in alle gevallen duidelijk uw naam, de naam van uw relatiebeheerder en de aard van de klacht aan te geven. Na ontvangst van uw melding krijgt u ten alle tijde bericht van ons.

Klachtenprocedure

Download hier het klachtenformulier

Over ons / Bedrijfsfilosofie

Ondernemen is keihard werken
En het vereist in de wereld van vandaag een flexibele instelling van u als ondernemer. De meest uiteenlopende zaken razen immers in sneltreinvaart aan u voorbij. Of u het nu wilt of niet: voortdurend krijgt u belangrijke keuzes voor uw voeten geworpen. Kansen (maar ook valkuilen) doen zich voor. Prioriteiten stellen is vaak lastig, want eigenlijk lijkt alles even belangrijk.

 

Ondernemende adviseurs
Vanzelfsprekend wilt u uw kostbare tijd zoveel mogelijk besteden aan uw eigenlijke werk. Dat u zich daarnaast het liefst voor andere delen van uw bedrijfsvoering laat bijstaan door een vertrouwd en deskundig adviseur, ligt voor de hand. Bij NBC Audit Services geloven we in actieve accountants en adviseurs. Gepassioneerde mensen die initiatieven nemen en u snel informeren over alle relevante zaken. Bij ons krijgt u een adviseur die zich opstelt naast de ondernemer en daadwerkelijk waarmaakt uw partner in ondernemen te zijn, de adviseur die u begrijpt!.

Onze Missie
NBC Audit Services B.V.  werkt samen met u aan de beste oplossingen voor u en uw onderneming. Door onze opstelling als uw sparringpartner met ondernemersmentaliteit werken wij mee aan het op succesvolle wijze bereiken van uw doelstellingen en ambities en het overleven van turbulente economische tijden, wij begrijpen wat u bezig houdt en zorgen ervoor dat wij u ontzorgen en in begrijpelijke bewoordingen oplossingen bieden. Kwaliteit voor de juiste prijs is daarbij het uitgangspunt. Ook voor onze eigen mensen bieden wij de beste oplossingen door hen een stabiele werkomgeving en goede ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Onze organisatie staat voor een cultuur, waarin commerciële slagkracht en vaktechnische kwaliteit worden gecombineerd met een professioneel kritische houding, waarbij binnen deze cultuur het aspect van de vaktechnische kwaliteit voor de organisatie zelf en het publiek belang te allen tijde doorslaggevend  is, dit in overeenstemming met onze kernwaarden:

  • Vakkundig
  • Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Innovatief

Wij omarmen als kantoor de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang” en ondernemen daar adequaat actie op. Wij zien erop toe dat binnen onze organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd. De focus op kwaliteit en een professioneel kritische houding zijn belangrijke waarden voor ons.

De maatregelen hebben tot doel om het vertrouwen in en de kwaliteit van het accountantsberoep te verbeteren. Wij werken voortdurend aan aanpassing en verbetering van de cultuur binnen onze organisatie niet alleen ten aanzien van onze medewerkers maar vooral ook ten aanzien van het management van onze organisatie.

Voor een volledig overzicht van genoemde maatregelen en de voortgang hiervan verwijzen wij naar de NBA Monitor Publiek Belang

Welkom bij NBC | Van Roemburg en Partners

Wij zijn een sterke financiële partij voor het MKB op het gebied van accountancy en advies. Vanuit onze vestiging in Volendam ondersteunen meer dan 50 deskundige en bevlogen medewerkers u bij uw core business: succesvol ondernemen.

Accountantscontrole

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is alleen een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

Betrouwbaarheid financiële gegevens
In die gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van een controle op jaarrekeningen is dat belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Onafhankelijk en objectief
Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen accountantsverklaring wettelijke waarde heeft. Onze controle organisatie NBC Audit Services BV voldoet aan alle vereisten om een accountantscontrole bij uw organisatie uit te kunnen en mogen voeren, ook als u zaken doet met het buitenland of buitenlandse entiteiten bezit.

Vragen of meer informatie over accountantscontroles? Neem gerust contact met ons op.

Dienstverlening

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en goed onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

Betrouwbaarheid financiële gegevens

In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.

Accountantscontroles

In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.

Contact

NBC Audit Services B.V.

Julianaweg 190a
1131 DL Volendam
Netherlands

52.495,5.07083

NBC Audit Services B.V.

Volendam

Julianaweg 190a
Volendam, Nederland
+31 299 657060