Welkom bij NBC | Van Roemburg en Partners

Wij zijn een sterke financiële partij voor het MKB op het gebied van accountancy en advies. Vanuit onze vestiging in Volendam ondersteunen meer dan 50 deskundige en bevlogen medewerkers u bij uw core business: succesvol ondernemen.

Accountantscontrole

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is alleen een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

Betrouwbaarheid financiële gegevens
In die gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van een controle op jaarrekeningen is dat belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Onafhankelijk en objectief
Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen accountantsverklaring wettelijke waarde heeft. Onze controle organisatie NBC Audit Services BV voldoet aan alle vereisten om een accountantscontrole bij uw organisatie uit te kunnen en mogen voeren, ook als u zaken doet met het buitenland of buitenlandse entiteiten bezit.

Vragen of meer informatie over accountantscontroles? Neem gerust contact met ons op.